INFO

Apliko për garën Prishtina Feston

    • Udhëzimet për aplikim:
    • Emërimi i fotografive të bëhet emri.mbiemri_foto1 përshembull: besa.gashi_foto1, besa.gashi_foto2…
    • Të ngarkohen 1 deri në 5 fotografi
    • Garuesit pajtohen që fotografitë e tyre të përdoren në të gjitha llojet e publikimeve që dalin nga PRISHTINA.PHOTOS