GARA PRISHTINA NË FESTË ËSHTË MBYLLË. FITUESIT SHPALLEN SË SHPEJTI. SHIHEMI NË GARAT E RADHËS
INFO
NIK MORINA – VENDI I PARË Projekti Piccaso Prishtinë
REDON KIKA – VENDI I DYTË Childhood Memories and Gatherings Prishtinë
ANDRA DAUTI – VENDI I TRETË Quarantine damsels in distress Prishtinë
NURXHAN MESHEKRAN Prishtinë
DRITON TULLARI Prishtinë
ALBANA NILA Prishtinë
HARIS FERI Prishtinë
TADI Prishtinë
ELJESA BEKA Prishtinë
ENIS IMERI Prishtinë
Load More